HISTORIA DA ARTE
2º BACHARELATO

Banco de Imaxes de Arte de 2º Bacharelato
Arte Bizantino

San Vital de Rávena (exterior)

San Vital de Rávena (sección)

San Vital de Rávena (interior)

San Vital de Rávena (ábside)

Santa Irene (interior)

Santa Irene (alzado)

Santa Sofía (exterior)

Santa Sofía (interior)

Santa Sofía (interior)

Santa Sofía (bóvedas)

Mosaico do Emperador Xustiniano (San Vital de Rávena)

Mosaico da emperatriz Teodora (San Vital de Rávena)