HISTORIA DA ARTE
2º BACHARELATO

Banco de Imaxes de Arte de 2º Bacharelato
Arte Romano

Anfiteatro de Arlés (actual praza de touros)

Exterior do Coliseo de Roma

Interior do Coliseo de Roma

Arco de Constantino (foro de Roma)

Arco de Tito (foro de Roma)

Detalle dos relevos interiores do Arco de Tito

Acueduto das Milagres (Mérida)

Acueduto de Segovia

Estado actual da Basílica de Maxencio (foro de Roma)

Esquema da Basílica de Maxencio

Esquema do Circo Máximo de Roma

Exemplo de Calzada Romana


Teatro de Mérida


Planta de Teatro

Murallas de Lugo

Murallas de Lugo


Panteón de Agripa (Roma)


Panteón de Agripa (Roma)

Panteón de Agripa (interior)

Panteón de Agripa (planta)

Ara Pacis

Relevos do Ara Pacis

A Maisson Carré de Nimes (Francia)


Exemplo de templo circular adicado a Vesta


Columna de Trajano

Columna rostal

Columna de Trajano (detalle)


Columna de Trajano (detalle)


Sarcófago do Cerveteri (arte etrusco)


A Loba Capitolina (arte etrusco)

Augusto de Prima Porta

Augusto de Prima Porta (detalle)

Estatua ecuestre de Marco Aurelio

Estatua ecuestre de Marco Aurelio

Estatua ecuestre de Marco Aurelio (detalle)

Pinturas de Pompeya

Estilo pictórico de Pompeya (arquitectónico)

Estilo pictórico de Pompeya (incrustación)

Estilo pictórico de Pompeya (ilusionismo arquitectónico)

Estilo pictórico de Pompeya (ornamental)

Mosaicos decorativos

Mosaicos decorativos