HISTORIA DA ARTE
2º BACHARELATO


Banco de Imaxes de Arte de 2º Bacharelato

Arte Grego

Vista xeral da AcrópoleEsquema da Acróple


As ordes clásicas (descargar presentación)

DÓRICO

XÓNICO

CORINTIO

Partenón vista exterior

Planta do Partenón

Vista detalle da fachada do Partenón

Propileos de acceso á Acrópole

Templo de Atenea Niké

Templo de Atenea Niké (detalle)

Templo del Erecteion

Vista lateral do Erecteion
Tribuna das Cariátides

Templo de Aphaia en Egina

Templo de Aphaia en Egina

Templo de Aphaia en Egina

Teatro de Epidauro
Templo de Hefesto en Atenas

A Dama de Auxerre

O Poseidon do Cabo Artemision

O Auriga de Delfos


Kouros


Koré

Detalle dunha Koré

O Moscóforo

O Discóbolo (Mirón)

O Doríforo (Policleto)


O Diadúmenos (Policleto)


Atenea Polías (Réplica da orixinal crisoelefantina do Partenón)

Friso da Procesión das Panateneas (Fidias)

Metopa do Partenón (Fidias)

Hermes con Dionisos neno (Praxíteles)

A Afrodita de Cnido (Praxíteles)

O Apolo Sauróctonos (Praxíteles)

Ménade (Scopas)

Grupo do Laocoonte (Agesandro, Atenodoro e Polidoro)

A Vitoria de Samotracia (¿Pitócritos ?)

A Venus de Milo

O Galo Moribundo

O Neno da Espiña