HISTORIA DA ARTE
2º BACHARELATO


Banco de Imaxes de Arte de 2º Bacharelato

Arte Exipcio

Pirámide escalona de Zoser

Vista xeral das pirámides de Gizeh

Esfinxe e Pirámide de Kefrén

Templo Speo de Abu Simbel

Templo de Hatsepsut

Esquema da Necrópole de Gizeh

Esquema dun templo grego

Esquema dunha mastaba

Esquema dunha pirámide

O escriba sentado

Figuración do deus Horus

Busto de Nefertiti

Estatua sedente de Kefrén

Máscara funeraria de Tutankamón

Tríada de Mikerinos

Rahotep y Nofret

Baixorrelevo

Altorrelevo

Pintura da vendimia

Pintura da gandaría

Pinturas do Val das Raíñas