ARTE ROMÁNICO
Elementos básicos
Tipos de plantas
Camiño de Santiago
Apuntes
ARQUITECTURA
ARTES PLÁSTICAS
Monasterio de Cluny
Santa Fé de Conques: Arquitectura
Santa Fé de Conques: Escultura
San Pedro de Angulema
San Lázaro de Autun: Arquitectura San Lázaro de Autun: Escultura
San Pedro de Moissac  
Nuestra Señora de Poitiers  
San Sernin de Toulouse  
San Trófimo de Arlés  
La Magdalena de Vezélay  
San Front de Périgueux  
San Clemente de Tahull: Arquitectura San Clemente de Tahull:Pintura
Catedral de Jaca  
Claustro del monasterio de Silos  
San Martín de Frómista  
San Isidoro de León: Arquitectura San Isidoro de León: Decoración do Panteón dos reis
Catedral de Santiago de Compostela: Arquitectura Catedral de Santiago de Compostela: Portada das Praterías
  Catedral de Santiago de Compostela: Pórtico da Gloria