ARTE DO RENACEMENTO
Isto de Flandres é gótico pero o poño aquí por cuestión de espacio, ademais é tan diferente ao gótico que...
ARQUITECTURA
ESCULTURA
PINTURA
P.Flamenca
Brunelleschi
Ghiberti Masaccio
J. Van Eyck
Alberti Donatello David Fray Angélico Políptico de Gante
Bramante Gattamelata Botticelli Matrimonio Arnolfini
Miguel Ángel Outras obras s.XV Paolo Ucello Retratos
  Verrochio A. Castagno  
  Miguel Ángel Piero_della_Francesca
Roger van der Weyden
    Mantegna
Obras
    Giorgone  
    s.XVI Leonardo_da_Vinci
El Bosco
    Miguel Ángel O carro do heno
    Rafael O xardín das delicias
    Tiziano Outras obras
MANIERISMO
ARQUITECTURA
PINTURA
Vignola
 
Tintoretto
Obras relixiosas
A. Palladio
Igrexas
Obras mitolóxicas
A Vila Rotonda
Retratos
Outras obras
Veronés
Obras relixiosas
O Escorial
 
Outras obras
O Greco

Comenzos

Primeiras obras en España

Etapa de madurez

Últimas obras

Retratos